Chat with us, powered by LiveChat
.System Terminowych PłatnościFAQ
FAQ
System FairPay.pl
Techniczne aspekty Systemu FairPay.pl
Bezpieczeństwo w Systemie FairPay.pl
Inne

Po co mojej firmie System FairPay.pl?
Dzięki Systemowi FairPay.pl przestaniesz martwić się, czy klient zapłaci Ci na czas. Wystarczy, że jak zwykle wystawisz fakturę, a następnie zostanie ona przekazana do systemu. Od tego momentu obejmiemy ją kompleksowym monitoringiem, tzn. przypilnujemy, aby Twój klient zapłacił ją na czas, a jeśli tego nie zrobi, zaproponujemy Ci działania, mające na celu odzyskanie Twoich pieniędzy.
W jaki sposób System FairPay.pl zapewni mi płynność finansową?
W Systemie FairPay.pl obejmujemy każdą fakturę kompleksową opieką, czyli monitorujemy jej status i stale motywujemy Twojego klienta do płatności. Dzięki naszym staraniom Twoi klienci szybciej spłacają zobowiązania, co oznacza, że szybciej otrzymujesz pieniądze i masz lepszą płynność finansową.
Co znaczy, że System FairPay.pl robi wszystko za mnie?
System FairPay.pl działa w pełni automatycznie. Jedyne, co musisz zrobić, to dodać fakturę do systemu po jej wystawieniu. Następnie wszystkie czynności – takie, jak m.in. monitorowanie faktury oraz przypominanie o terminie płatności – są realizowane przez nas. Ty natomiast otrzymujesz raport dotyczący Twoich faktur wprowadzonych do Systemu.
Co to jest blokada systemowa?
Jeśli Twój klient nie zapłacił w terminie, System FairPay.pl automatycznie blokuje dalsze działania, które maja już charakter windykacyjny i zadaje Ci pytanie, czy chcesz je podjąć. Dzięki blokadzie systemowej samodzielnie decydujesz, co zrobić.
W jaki sposób mogę korzystać z Systemu FairPay?
Z Systemu FairPay.pl możesz korzystać na 4 sposoby: 1. Za pomocą Panelu Klienta; 2. Za pomocą darmowego programu do wystawiania faktur Bezpieczna Faktura; 3. Za pomocą aplikacji FP Connect, która łączy Twój system zarządzania firmą (tzw. ERP) z Systemem FairPay.pl; 4. Za pomocą aplikacji FP Easy, która umożliwia przekazywanie faktur do Systemu bez logowania się do Panelu klienta.
Jak działa aplikacja FP Connect?
Aplikacja FP Connect to specjalny program, który łączy Twój system księgowy z Systemem FairPay.pl. Wystarczy go tylko pobrać z www.fairpay.plstp/fp-connect, zainstalować i uruchomić. Dzięki niemu każda faktura wystawiona w systemie ERP trafia do Systemu FairPay.pl, a tym samym jest obejmowana kompleksową ochroną. Jednocześnie oznacza to, że nie musisz wystawiać faktury, a następnie dodawać jej do Systemu FairPay.pl – wszystko dzieje się automatycznie, a Ty oszczędzasz swój czas.
Na jakiej podstawie przekazywane są informacje o terminach płatności?
Dopisanie informacji o terminach płatności, tj. informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze zobowiązań przez kontrahenta, jest wykonywane na podstawie zgody tego kontrahenta oraz w oparciu o art. 18 wspomnianej Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
W jaki sposób kontrolowane jest gromadzenie danych w ramach usługi System Terminowych Płatności FairPay.pl?
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – jako biuro informacji gospodarczych – działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, przede wszystkim w oparciu o Ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, a także Regulamin Zarządzania Danymi KRD BIG S.A. Dodatkowo KRD BIG S.A. podlega nadzorowi ze strony ministra właściwego do spraw gospodarki. KRD BIG S.A. wykorzystuje systemy zarządzania: jakością, bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania. Systemy kontrolowane są przez zewnętrznych audytorów, a o ich jakości świadczą uzyskiwane corocznie certyfikaty potwierdzające działanie zgodnie z międzynarodowymi normami ISO, w tym ISO 27001, ISO 9001. KRD BIG S.A. posiada mechanizmy weryfikujące jakość przekazywanych danych i umożliwiające ich kontrolę.
Czy muszę się obawiać o moje relacje z klientami?
W procesie monitorowania i ewentualnego dochodzenia należności wykorzystywane są procedury wypracowane na bazie wieloletniego doświadczenia Kaczmarski Inkasso Sp. j. Mają one na celu zachowanie pozytywnych relacji z kontrahentem przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby najwyższej skuteczności działań, co w konsekwencji pozwala zapobiegać zagrożeniu naruszenia dóbr osobistych dłużnika działaniami windykacyjnymi.
Co to jest Informacja Pozytywna?
Informacja Pozytywna (pozytywna informacja gospodarcza) to potwierdzenie zapłacenia w terminie np. faktury lub raty kredytu. Dzięki takiej informacji firma lub bank może dowiedzieć się, że płatnik jest wiarygodny i warto z nim współpracować.
Na jakiej podstawie funkcjonuje Informacja Pozytywna?
Wszystkie kwestie dotyczące Informacji Pozytywnych reguluje Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. z dn. 14 maja 2014 Dz.U. z 2014 poz. 1015).