Chat with us, powered by LiveChat

O nas

Wiarygodność finansowa to dziś jedna z najwyżej cenionych wartości. To ona często przesądza o możliwości nawiązania współpracy między dwiema stronami transakcji, a także wpływa na wynegocjowane warunki.

Aby pomóc w budowaniu KRD BIG SA stworzył Program FairPay.pl, który pozwala na wzmacnianie wizerunku rzetelnego płatnika zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom. W jego ramach gromadzone i ujawniane są Informacje Pozytywne o firmach i konsumentach.

Informacja Pozytywna to wpis potwierdzający terminowe opłacanie faktur i rachunków przez przedsiębiorców i konsumentów. Jest on zamieszczany w bazie KRD BIG SA, największego biura informacji gospodarczej w Polsce.
Polityka prywatności