Chat with us, powered by LiveChat
.System Terminowych PłatnościAktualnościPrzedsiębiorcy łatwiej odzyskają długi
Aktualności
07/06/2017
Przedsiębiorcy łatwiej odzyskają długi
Zmiana dotyczy kilku przepisów, które już funkcjonują, ale w ocenie rządzących, mogłyby działać lepiej. Po pierwsze zmieni się Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. BIG-i mają dać przedsiębiorcom dokładniejszą widzę na temat kontrahenta, by ci mogli lepiej zabezpieczyć swoje transakcje. Nowelizacja zakłada integrację przez BIG-i danych z różnych istniejących już rejestrów publicznych takich jak PESEL, CEIDG czy KRS. Ministerstwo Finansów pracuje również nad stworzeniem rejestru dłużników podatkowych tzw. Rejestru Należności Publicznoprawnych, do którego BIG-i również uzyskają dostęp. Dzięki temu w jednym raporcie pobranym z BIG-u, przedsiębiorca otrzyma kompleksową informację o swoim kontrahencie pochodzącą z wielu źródeł. Dodatkowo biuro będzie mogło po nowelizacji także tworzyć oceny wiarygodności płatniczej (scoringi) przedsiębiorców.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Keralla Research na zlecenie Rzetelnej Firmy, problem z otrzymaniem terminowej zapłaty za wykonaną usługę czy sprzedany produkt, dotyka siedem na dziesięć firm. Przedsiębiorcy, chcąc odzyskać należności, korzystają z różnych form windykacji. Jeśli ta nie zadziała, przekazują sprawę do sądu, gdzie na wyrok trzeba czekać niekiedy bardzo długo.

Dobrą zmianą jest również skrócenie czasu oczekiwania na możliwość wpisania dłużnika do biura informacji gospodarczej z 60 do 30 dni. Tym bardziej, że przy odzyskiwaniu należności powiedzenie „czas to pieniądz” sprawdza się w stu procentach. Jak pokazują dane Kaczmarski Inkasso, jeśli od upływu terminu płatności nie minęło więcej niż trzy miesiące, spłacalność zobowiązań sięga 72 proc. W przypadku długów z ponad 12-miesięcznym okresem przeterminowania skuteczność działań windykacyjnych wynosi zaledwie 26 proc.

Pakiet wierzycielski z pewnością ułatwi również działanie firm budowanych, których zadłużenie notowane w KRD BIG SA sięga blisko 2 mld zł. Dużym problemem w tej branży są nieprecyzyjne zapisy umów o wykonanie robót budowlanych, które nierzadko kończą się sporami i wstrzymywaniem płatności.